Velkommen til kick-off 2019 for alle virksomhetsledere i kommunale og private barnehager. Avdelingsledere i ny virksomhetsstruktur er også invitert.