Viser 6767 treff
Fjern filtre


Kompetansetiltak
Fra
 
 
 
Til
 
 
 

Kursformater

Målgruppe

Tema

Tilbyder

Lisens


Tromsø kommune
Lederskolen dag 2 - 23.02.2017

Startdato: 23.02.2017

Påmeldingsfrist: 20.02.2017

Tromsø kommune
Spredning av multiresistente bakterier - er vi rustet for morgendagens ...

Startdato: 23.02.2017

Påmeldingsfrist: 20.02.2017

Bergen kommune
Basisledelse Modul 5 "Økonomi og innkjøp" 23.02.2017

Startdato: 23.02.2017

Påmeldingsfrist: 22.02.2017

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Kurs for kursopprettere 23.02.17

Startdato: 23.02.2017

Påmeldingsfrist: 22.02.2017

Bergen kommune
Basisledelse Modul 2 "Ledelse" 22.02.2017

Startdato: 22.02.2017

Påmeldingsfrist: 21.02.2017

Røyken kommune
«Forebygging av konflikter» - tiltak langtidsfravær 22.02.18

Startdato: 22.02.2017

Påmeldingsfrist: 19.02.2018

Bergen kommune
Agresso Økonomi - grunnkurs 21. og 23.02.17

Startdato: 21.02.2017

Påmeldingsfrist: 20.02.2017

Ringerike kommune
Moderne hørselsomsorg 21.02.17

Startdato: 21.02.2017

Påmeldingsfrist: 17.02.2017

Ringerike kommune
Moderne hørselsomsorg 21.02.17

Startdato: 21.02.2017

Påmeldingsfrist: 17.02.2017

Ringerike kommune
Helse juss 21.02.17

Startdato: 21.02.2017

Påmeldingsfrist: 15.02.2017

Bergen kommune
Kompetansedager om omsorgssvikt og seksuelle overgrep, ny kursrekke me ...

Startdato: 21.02.2017

Påmeldingsfrist: 06.03.2017

Ringerike kommune
Redaktør i Kvalitetssystemet 21.02.17

Startdato: 21.02.2017

Påmeldingsfrist: 21.02.2017