Viser 11579 treff
Søk i KS Læring
Fjern filtre


Kompetansetiltak
Fra
 
 
 
Til
 
 
 

Kursformater

Målgruppe

Tema

FNs bærekraftmål

Tilbyder

Lisens


Lillestrøm
2.9 Kurs i tekstbasert programmering for ungdomstrinn

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
3.8 Kurs om dysleksi

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
3.9 Kurs om språkvansker

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.3 Nettverk for tegnspråk for tegnspråk og norsk med tegnstøtte

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.7 Kurs om reguleringsstøttende læringsmiljø I

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.8 Kurs om reguleringsstøttende læringsmiljø II

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.14 Kurs om elever med utviklingshemming eller store lærevansker

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.9 Workshops om plan for systematiske tiltak i egenledelse

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.5 Kurs om bekymringsfullt skolefravær og skolevegring

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.10 Kurs om tilrettelegging for elever med Tourettes syndrom I

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.11 Kurs om tilrettelegging for elever med Tourettes syndrom II

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021

Lillestrøm
8.4 Kurs i utvikling av individuelle opplæringsplaner (IOP)

Startdato: 01.09.2021

Påmeldingsfrist: 01.09.2021