Smart - Historien bak Smart Oppvekst


Film + refleksjonsspørsmål.

Historien bak SMART oppvekst tar utgangspunkt i to klasser på Kirkevoll skole i 2005 og om hvordan man vendte fokuset fra problem til suksess og hva det har ført til i klassen, på skolen og i hele kommunen.

Om dette kurset

Smart oppvekst. Kom i gang kurs! Hvordan skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge og der alle gis mulighet til å være på sitt beste??

I alle skoler og barnehager gjøres det mye godt arbeid for å skape oppvekstmiljøer som fremmer læring og trivsel. Samtidig vet vi at det finnes mange ensomme barn, mobbing og utenforskap. Hvordan kan du som leder, en personalgruppe eller den enkelte lærer ta tak i disse utfordringene på en best mulig måte?

Innsikt fra nyere forskning innen positiv psykologi peker på at vi vil lykke bedre i det forebyggende arbeidet hvis det skjer en endring i tenkesettet som ligger til grunn for tiltaksutvikling; fra et arbeid hvor hovedmålet er å løse problemer til et arbeid der hovedmålet er å forløse potensialene hos barna og i de miljøene barna vokser opp.

Denne forskningen peker også på at det å involvere barn, unge og deres foreldre som likeverdige deltagere i å skape de oppvekstmiljøene som påvirker egen helse.

I den første delen av dette kom-i-gang kurset vil du få presentert en inspirerende historie (film) om hvordan en team av femteklasselærere utvikler en ny praksis i klasserommet basert på et styrkebasert tenkesett. I filmen blir du også få den første presentasjonen av Drømmeklassen, som er et helt nytt konsept for klasemiljøutvikling basert på styrkebasert aksjonsforskning.


Dette ”kom-i-gang” kurset vil gi deg (eller ditt personale) en første innføring i hvordan man kan ta i bruk styrkebasert endringsprosesser i skoler, barnehager og på SFO.

Smart oppvekst kan forstås som et kompasskurs, og ei verktøykasse for slike endringsprosesser, basert på disse prinsippene:


S – står for styrkefokusert tilnærming

M – står for medvirkning

A - står for anerkjennelse

R - står for relasjonsfokus

T - står for trening


Gjennom Smart oppvekst kursene vil du dere få tilgang på en rekke praktiske verktøy for å lede styrkebaserte endringsprosesser basert på disse prinsippene. Dere vil blant annet få tilgang på verktøy; nye ord og begreper, måter å samtale på, lytte og spørre på som gjør at barn, foreldre og egne kolleger kan sette ord på alt det som er bra, og går bra hos den enkelte, i en klasse eller på en barnehage.


Dette kom-i-gang kurset vil være startstedet for en slik utviklingsprosess i egen virksomhet. Etter at filmen er presentert vil du og dine kolleger starte opp arbeidet med å trene å ta i bruk et styrkebasert tenkesett, og en samarbeidende måte å lære på basert på anerkjennende kommunikasjon. En viktig antagelse er at den raskeste måten å skape endringer på er å rette fokus mot alt det som er bra, og går bra i egne liv.


Her er spørsmålene til refleksjon:

1. Hva inspirerte deg mest i denne samtalen? Noter ned tre ting som kan være til inspirasjon i ditt videre arbeid.

2. Hva opplever du er relevant for deg i ditt arbeid? Noter synspunkter

3. Vi har alle mange gode og lignende erfaringer. Fortell om en gang du lyktes godt med et barn, en kollega, en barnegruppe, en skoleklasse el. Skriv ned historien.

4. Hva bidro du med for å gjøre denne suksessen mulig? Var det andre som bidro? Hva gjorde de? Noter stikkord

5. Hva kan andre lære av din historie? Plukk ut tre sentrale ting som du tenker er var spesielt viktig.


Sist oppdatert
22.11.2018
Forutsetninger
Forkunnskaper er ikke nødvendig
Produsert av
Smart oppvekst i Re kommune ved Bjørn Hauger, Eira Iversen og Vidar Bugge-Hansen.
Tidsbruk
Kurset har en varighet på 1 til 1,5 time iberegnet arbeid med refleksjonsspørsmålene
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger