Smart - Eira sin historie 1

Smart Oppvekst

Film + refleksjonsspørsmål.

Vi opplever alle store og små kriser i livet. Hvordan kan vi vende en krise til en styrke?

I dette kurset vil vi høre hvordan Eira vendte en barne- og ungdomstid preget av psykiske plager som ensomhet, depresjon, mobbing og innadvendt adferd til en styrke.

Om dette kurset

Den største folkehelseutfordringen dagens unge opplever handler om psykisk helse. Mobbing, ungdoms psykiske helseplager og frafall i videregående skole er store utfordringer vi står midt oppe i. Vi bruker store ressurser og mange krefter på å løse disse problemene for barn og unge. Dessverre er det få positive nyheter. Det ser ikke ut til at dagens fokus på disse utfordringene er riktig medisin. Kan vi ikke heller stille spørsmålet om hva som skal til for å tenne gnisten hos ungdommen. Hvordan kan vi bygge mental kapasitet slik at glede, engasjement, optimisme og håp preger hverdagen?


Det er gjennom å høre barn og unges stemmer og perspektiv vi kan forstå hvordan de har det og hvordan de selv kan endre sitt liv. Det må komme innenfra, men vi kan på mange vis være en god samspillspartner og støtte i prosessen. Det handler mye om å få medvirke i eget liv og ikke bli fortalt.


I den første delen av kurset hører vi Eira forteller sin historie om offerrollen, bruk av forsvarsmekanismer, ensomhet, selvkritikk, vendepunkter, anerkjennelse av situasjonen, positivt fokus og jakten på egne styrker og ressurser.


SMART oppvekst handler om noen nøkler som kan hjelpe oss i disse endringsprosessene.


S – står for styrkefokus


M – står for medvirkning


A – står for anerkjennelse


R - står for relasjonsfokus


T – står for trening


Etter at filmen er presentert vil du og dine kolleger reflektere over følgende spørsmål:


⦁ Hva tenker du bidro til den positive utviklingen Eira har hatt? Hva er det ved henne eller omgivelsene som har gjort dette til en suksesshistorie?


⦁ Basert på det du har lært fra Eira sin historie, hva tenker du skal til for at flere barn og unge kan klare å snu motgang og utfordringer til gode og meningsfulle liv?


⦁ Tenk på et barn, en ungdom eller en kollega som har hatt en meget god utvikling. Gjerne en der du har bidratt… Fortell historien.


⦁ Hva er det du kan begynne med umiddelbart for å bygge ressurser i barns liv, slik at selvfølelsen styrkes og håp og optimisme preger hverdagen? Skriv tre ting du vil begynne med.Sist oppdatert
22.11.2018
Forutsetninger
Ingen forutsetninger
Produsert av
Smart oppvekst i Re kommune ved Bjørn Hauger, Eira Iversen og Vidar Bugge-Hansen.
Kursansvarlig
Tidsbruk
1 - 1,5 time, iberegnet arbeid med refleksjonsspørsmålene
Beregnet arbeidsmengde
1 - 1,5 time
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger