Kurs i utdanningsledelse/distribuert ledelse i skolen, med Joseph Flessa

Om dette kurset

Kurset er laget med bakgrunn i temadager med Dr. Joseph Flessa fra Ontario i Buskerud, Telemark og Vestfold. Temadagene er arrangert i et samarbeid mellom Utdannningsforbudnet og KS i Busekrud. Telemark og Vestfold


Kurset består av «Hovedkurs» som i dette tilfellet er film av innleder oppdelt i sekvenser, samt «Etterkurs» hvor vi vil legge verktøy, forskning, gode eksempler mv etter hvert. Vi kan særlig anbefale verktøyet «Ressursrevidering av komplekse og helhetlige ressurser på din skole», som er et verktøy Joseph bidro med og som vi har oversatt. Kommuner og fylkeskommuner som har gode eksempler oppfordres til å bidra her. Send stoff/ linker til ann-kariin.iversen@ks.no, så legger vi det inn under «Etterkurs» til nytte for andre.


Kurset består av 4 filmdeler som er tatt på temadagen i Tønsberg 29. april 2016.


Filmene ligger i rekkefølge slik innlederne har bygget opp sin forelesning. Det gir god mening og pedagogisk hjelp å se filmene fra start.


Alternativt kan man se deler av filmen f eks slik: Presentasjonene som hører til filmdelene ligger ved filmen slik at man kan velge å se på foilene først og så søke å finne del av filmen som tilhører de aktuelle foilene man søker å vite mer om.


Vi har valgt å filme også dialogen med deltakerne i salen, da vi tror dette gir mening for dere og bidrar til å knytte tematikken til daglige utfordringer i norsk skole.Informasjon og bakgrunn


Joseph Flessa er professor ved Ontario Institute for Studies in Education (OISE) ved University og Toronto. Joseph Flessa har sin PhD fra Berkeley universitetet i California. Han er opprinnelig amerikaner, men har i over 10 år hatt Toronto University i Canada som sin arbeidsplass. Han har hatt ansvar for mange kull med både master-og doktorgradsstudenter i utdanningsledelse. Joseph Flessa har erfaring som skoleleder fra før han begynte sitt arbeid på universitetsnviå. Joseph Flessa arbeider som forsker og har publisert en lang rekke artikler med ulike temaer innenfor temaet utdanningsledelse. Flessa forsker blant annet innenfor disse områdene:


§ «Educational leadership» -Utdanningsledelse


§ Å lede skoler under utfordrende forhold


§ Styring versus ledelse


§ Distribuert ledelse


§ Utdanningsfilosofi - ulike perspektiver på utdanning


§ Utradisjonelle tilnærminger til rektorrollen og skoleledelse


§ Kan lederskap løse alle utfordringer på en skole?


§ Likeverd, inkludering og kulturelt mottagelig pedagogikk som nøkkel til den flerkulturelle skolen.


§ Foreldreinvolvering - hva har effekt


Toronto ligger i delstaten Ontario som er velkjent for sin skoleutviklingsstrategi. Strategien ble implementert i 2004 og ga gode resultater som har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Utdanningsmyndighetene i Ontario har gjort en betydelig innsats de for å forbedre utdanningen. Fra å ha en midt-på-treet plassering i 2003 plasserte Ontario seg i 2009 øverst på PISA-rangeringen. Samtidig har gjennomføringsgraden blant skoleelevene gått fra 69% i 2003 til 81% i 2011.


Sist oppdatert
22.11.2018
Produsert av
Produsert av KS BTV
Kursansvarlig
Tidsbruk
-
Beregnet arbeidsmengde
-
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger