Kurset vil gi en innføring i teori og forskning om skolevegringsproblematikk. Kurset vil videre gi en innføring i en konkret metode for å jobbe med barn og unge som har store vansker med å komme seg på skolen og gi informasjon fra aktuelle instanser i vår region.Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune som arbeider inn mot elever i skolen.


Foredragsholder:

Krysmyntha Sjödin har i mange år arbeidet med «hjemmesittende» barn og unge. Basert på erfaring fra arbeid i team sammen, en spesialpedagog og en psykoterapeut, har de utviklet en metode kalt nøkkelmetoden.  Denne baserer seg i stor grad er et spørsmål om vår holdning, utvidet kartlegging og en tverrfaglig profesjonalitet. I dette foredraget lærer du bl.a.om: årsaker bak høyt skolefravær, diagnosebegrepet og nøkkelmetoden.


Program:

09.00- 12-00: Krysmyntha Sjödin – «Tilbaka til skolan»: Hvordan arbeide med hjemmesittende barn og unge etter Nøkkelmetoden.

12.00-13.00: Lunsj (gratis)

13.00-13.30: Fagarbeid -  Hvordan jobbe med «Nøkkelmetoden» på egen arbeidsplass

13.30-14.30: «Hva kan de ulike instansene hjelpe skolene med?» - Informasjon fra aktuelle instanser som jobber med skolevegring i Stavanger

Målgruppe: Kurset er rettet til personalet i grunnskolen, men også åpent for andre instanser som ønsker å lære mer om hvordan møte barn og unge som sliter med å komme på skolen.

Forkunnskaper: Se vedlagt artikkel. http://utdanningsforskning.no/artikler/tidlig-intervensjon-i-arbeid-med-skolevegring/

Det er forventet at en i forkant av kursdagen leser vedlegg og tar utgangspunkt i eget arbeid. Forbered deg med å tenke på en aktuell sak/elev og hvordan skolens rutiner er for arbeid med disse elevene. Forbered noen stikkord før du kommer. Dette vil bli brukt i fagarbeid i løpet av kursdagen.

Kursvarighet: 24.11.16 kl 09.00- 14.30.

Pris: Gratis og gratis lunsj


Kontaktinformasjon til de som arrangerer kurset:

 Lisa.austhamn@stavanger.kommune.noVELKOMMEN!


 
Forutsetninger
Det forventes at en leser vedlagt artikkel, og forbereder en "case" før man kommer, som man vil jobbe videre med i løpet av kursdagen
Deltakere
Tid fra - til
24.11.16 kl 09.00-14.30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
100 av 150
Påmeldingsfrist
17.11.2016