Hjemmesykepleier som doserer i dosett. Fotograf:Marius Solberg Anfinsen.

Oppfriskningskurs for sykepleiere i hjemmesykepleien i Bergen kommune. Hovedtema denne dagen vil være smerter; smertefysiologi, algeoritmer for smerter, holdninger rundt smertebehandling, smerte og legemidler, medikamentskrinet, fastlegens rolle, palliasjon sett fra et studentperspektiv samt presentasjon av prosedyren "palliasjon i hjemmet". 

Sykepleierstudenter i praksis inviteres med via egen påmelding lokalt i sonen. 

Cecilie Olsen | Kvalitetsrådgiver| Etat for hjemmebaserte tjenester
+ Postboks 7700, 5020 Bergen | Besøksadresse: Teatergaten 41
) Telefon 53 03 30 79 | mobil 40 91 17 10 | e-post: cecilie.olsen2@bergen.kommune.no
 

 


Om dette kurset

Målgruppe: Sykepleiere ansatt i hjemmesykepleien i Bergen kommune

Læringsmål: Økt kompetanse i smertebehandling og smerter og palliasjon

Kursbeskrivelse: Se foreløpig program for dagen: 

https://www.kslaring.no/pluginfile.php/78538/course/summary/Oppfriskningskurs%20sykepleiere%20november%202016.docx

Kontaktinformasjon til kursarrangør: Cecilie.Olsen2@bergen.kommune.no


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Etat for hjemmebaserte tjenester, Bergen kommune
Instruktører
Deltakere
Kurssted
Brann stadion, Brannstuen
Tid fra - til
10.11.16 kl. 08:30-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
24 av 50
Påmeldingsfrist
09.11.2016