Smart - Eira sin historie 2


Film + refleksjonsspørsmål.

Å være i gode relasjoner er en viktig ressurs når vi opplever vanskeligheter. Det å bli sett, hørt, forstått og anerkjent har stor betydning og kan være avgjørende i livskriser.

Eira droppet ut av videregående, etter en krevende oppvekst og psykiske plager. I dette kurset vil få høre om tre viktige episoder Eira har opplevd. Dette har hatt stor betydning for hennes store snuoperasjon.

Om dette kurset

Barn og unges psykiske helse er under press. Ungdata og andre ungdomsundersøkelser viser en negativ trend de siste 10 årene. 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Folkeinstituttet sier; Psykiske lidelser belaster samfunnet 50 prosent mer enn all kreftsykdom, 50 prosent mer enn all hjertesykdom, står for 40 prosent av sykefraværet og 40 prosent av uføretrygdkostnadene. For hver uføretrygdet for psykisk lidelse taper Norge 21 arbeidsår.

T. Ogden sier så fint at relasjoner er den eneste vidunderkur som virker mot alle verdens problemer. Det å ha noen å snakke med når det er som vanskeligst.

Barn og unge er aktivt handlende og de påvirker sine omgivelser. Samtidig er de avhengig av hvordan de blir forstått og møtt for å utvikle trygghet og robusthet. Det er gjennom samhandling med andre at barn formes og utvikles. Foreldres relasjonskompetanse er spesielt viktig for barns utvikling. Men lærere, helsesøster, venn, tante, nabo, SFO ansatt osv. er viktige og kan bidra til på fremme god psykisk helse. 

I den første delen av kurset får vi høre Eira fortelle om tre konkrete situasjoner som har vært viktige bidrag i hennes store snuoperasjon fra livskrise til lærer, forfatter og svært mye mer. 

I den andre delen vil du bli invitert til å hente fram, og undersøker og lære av egne og andres gode erfaringer. Gjennom å undersøke disse erfaringene settes vi på sporet av hva vi kan gjøre mer av, annerledes og nytt i den daglige kontakten vi har med barn og unge som er i vanskelige livssituasjoner.

SMART oppvekst handler om noen nøkler som kan hjelpe oss i disse endringsprosessene. 

S –  står for styrkefokus

M –  står for medvirkning

A – står for anerkjennelse

R - står for relasjonsfokus

T – står for trening

Etter at filmen er presentert vil vi at du og dine kolleger reflektere over følgende spørsmål:

⦁ Hvilke tanker er det som oppstår når du hører denne historien?

⦁ Eira sin historie viser hvor viktig små hendelser (mikrosituasjoner) kan ha for å skape en positiv vending i livet eller synet på seg selv.

   Hvis du skal trekke frem et eksempel fra ditt arbeid, eller ditt liv, hvor du har erfart dette. Hva vil du da fortelle om?

⦁ Hva kan vi gjøre for å skape flere slike positive vendepunkter for de barna som har strevsomme liv?

Sist oppdatert
22.11.2018
Forutsetninger
Ingen forutsetninger
Produsert av
Smart oppvekst i Re kommune ved Bjørn Hauger, Eira Iversen og Vidar Bugge-Hansen.
Tidsbruk
1 til 1,5 time, iberegnet arbeid med refleksjonsspørsmålene
Læringsformat
Nettkurs