Arbeidsmiljø grunnkurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer

Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune.

Kurset gir deltakerne en innføring i lover / forskrifter, samt roller og ansvar. Målet er å istandsette deltakerne til å ivareta arbeidsmiljøet gjennom kjennskap til metoder for  praktisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hovedvekten er på forebyggende HMS-arbeid. 

Tema:

Sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

Ansvar og rollefordeling (leder, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper)

Internkontroll / systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, avvikshåndtering)

Arbeidsmiljøutvikling, psykososialt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøfaktorer og helse, sykefravær, kommunikasjon og samspill, stressmestring, mobbing og konflikter m.m.)

Fysisk arbeidsmiljø

Forebygging og håndtering av vold og trusler

Rus i abeidslivetMålgruppe: Ledere, verneombud, medlemmer i AMU og HMS-grupper, andre med HMS-ansvar


Kursvarighet: 9.nov, 10.nov, 30.nov, 1.des, 7.des. klokken 08.30-15.00

Pris: Gratis

Kontaktinformasjon til de som arrangerer kurset:

 bedriftshelsetjeneste@stavanger.kommune.no
VELKOMMEN!

Forutsetninger
Ingen spesielle
Tid fra - til
9.nov
10.nov
30.nov
1.des
7.des klokken 08.30-15.00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 30
Påmeldingsfrist
08.11.2016