BK Læring - logo

Bergen kommune ønsker å satse på e-læring i fremtiden. Dette kurset går igjennom hvordan vi kan lage enkle nettkurs ved hjelp av det verktøyet som finnes i KS Læring. Kurset er for ansatte i Bergen kommune som har planer om å lage nettkurs.

Om dette kurset

Målgruppe: Ansatte i Bergen kommune som skal lage nettkurs i KS Læring.

Læringsmål: Etter kurset skal du kunne produsere et enkelt nettkurs i KS Læring.

Kursbeskrivelse: Kurset vil ta for seg følgende tema:

  • Veiviseren for opprettelse av nettkurs, med Bergen kommunes mal
  • Bergen kommunes standard for nettkurs
  • De ulike modulene for å lage nettkurs i BK Læring
  • Å lage et enkelt nettkurs

Kurset er et nybegynnerkurs, så vi starter enkelt.

Vi kommer til å nevne andre verktøy, men disse inngår ikke i kurset.

Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til påmelding".


Kontaktinformasjon til kursarrangør:
 HR-seksjonen kursadministrasjon

mailto:HR-seksjonen kursadministrasjon@bergen.kommune.no


Forutsetninger
Du må ha et tema du skal lage kurs om.
Produsert av
HR-seksjonen, Bergen kommune
Instruktører
Deltakere
Kurssted
Rådstuplass 8
Tid fra - til
25.11.2016 kl. 08.30 - 15.00
Intern pris
Gratis
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
9 av 12
Påmeldingsfrist
23.11.2016