Kurset er en gjennomgang av prosesser og rutiner tilknyttet personalledelse.

Om dette kurset

Dette er en gjennomgang av hva man som personalansvarlig trenger å vite om:


Ansettelsesprosessen:

Stillingsutlysning / Direkteansettelse / Midlertidig ansettelse / Timelønnet/ringevikar


Arbeidsforhold:

Utbetaling av fastlønn/timelønn / Stillingsendring / Oppbevaring av personal-dokumentasjon / Permisjoner / Kjøre/ reiseregning / Tjenestebevis / A-meldingen


Avslutning av arbeidsforhold:

Oppsigelse fra ansatt

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
HR avdelingen, Askøy kommune
Deltakere
Kurssted
Formannskapssalen
Tid fra - til
17.10.2019 kl. 08:30-11.30
Tidsbruk
3 t
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 18
Påmeldingsfrist
06.10.2019