Vi ønsker å ha en gjennomgang på hva som må dokumenteres og hvilket ansvar den enkelte ansatte har for å følge dette videre opp.

Om dette kurset

Etter helsepersonell loven skal journalen inneholde relevante og nødvendige opplysninger om bruker og helsehjelpen. Hva som er relevant og nødvendig, avgjøres først og fremst utfra en faglig vurdering av den som yter helsehjelpen. Vi ønsker å ha en gjennomgang på hva som må dokumenteres og hvilket ansvar den enkelte ansatte har for å følge dette videre opp. Dette går på generell dokumentasjonsplikt og tiltaksplan med oppfølging.

Dette kurset er for alle ansatte i helse og velferd.

Kursholder: Sølvi Bryn USHT/Grimstad

Produsert av
Birkenes kommune
Kurssted
Møterom Himmelsyna
Tid fra - til
21.05.2019 kl. 13:00-15:00
Tidsbruk
2 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
33 av 40