- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om dette kurset

Målgruppe

Lærere som underviser elever fra 1.-10. trinn etter målene i læreplanen for grunnleggende norsk for språklige minoriteter, både i velkomstklasser og på de øvrige trinnene.

Lærere som har ansvaret for å kartlegge elevens ferdigheter i norsk, fatte vedtak om særskilt språkopplæring, veiledningsansvar innen området og som ønsker å bli bedre kjent med grunnleggende norsk. 

Innhold

Faggruppens mål er å være erfaringsbasert, der medlemmene kan dele ideer og erfaringer med hverandre i tilknytning til grunnleggende norsk. Det kan omfatte undervisningsopplegg, materiell, kartlegging, fagplan, lovverk og andre saker som er aktuelle underveis for vårt fagområde. I løpet av skoleåret vil faggruppen oppdatere seg fortløpende på det som kommer fra Utdanningsdirektoratet om ny fagplan og hva dette betyr for vår daglige undervisning.

Gruppens faglige innhold baseres på de ønskene medlemmene i gruppa har.

Tid

Onsdagene 18.9.19 – 23.10.19 - 29.1.20 - 4.3.20 - 22.4.20

Alle ganger kl. 13.00 – 16.00

Sted

Skjetten skole

Ansvarlige

Laila Emilsen, lærer/veileder ved Skjetten skole

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
PPA, Skedsmo kommune
Deltakere
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
07.09.2019