I samarbeid med Johannes Læringssenter starter vi norskopplæring for flerspråklige ansatte i Helse og velferd. Opplæringen vil foregå i Johannes Læringssenter sine lokaler.

Om dette kurset

Målgruppe


Ansatte som trenger norsk språkopplæring, fortrinnsvis assistenter og fagarbeidere.

Språkkrav

For å få innvilget autorisasjon som helsepersonell, stilles det fra 01.01.2017 krav om bestått språkprøve på nivå B2 (jf. Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits). Kravet får ikke tilbakevirkende kraft for de som allerede har autorisasjon, men det gir et signal om at kompetanse i norsk språk er særdeles viktig for helsepersonell. 

Innhold

Opplæring gis etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Etter denne opplæringen tas norskeksamen med mål om å bestå norsknivå B1 eller B2, avhengig av utgangsnivå.

Undervisningen legges opp etter følgende opplegg:

Modul 1 (uke 34 – uke 43)

4 timers klasseromsundervisning fra kl. 12.15 – 15.30 pr. uke

4 timer med nettundervisning pr uke

Modul 2 (uke 44 – uke 03)

4 timers klasseromsundervisning fra kl. 12.15 - 15.30 pr. uke

4 timer med nettundervisning pr uke

Modul 3 (uke 04 – uke 08)

4 timer med nettundervisning pr uke. Norskprøveforberedende kurs med fokus på skriftlig produksjon


 Kontaktinformasjon til de som arrangerer kurset:

bhetland@stavanger.kommune.no
 
 
 
Forutsetninger
Avtalt med leder
Produsert av
Berit Lie Hetland
Deltakere
Kurssted
Johannes læringssenter
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
50 av 80
Påmeldingsfrist
05.06.2019