I samarbeid med Johannes Læringssenter starter vi norskopplæring for ansatte i barnehage og SFO i august  2019.  Opplæring vil foregå i Johannes Læringssenter sine lokaler.

Om dette kurset

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet påpeker at ansatte i barnehagen skal ha tilstrekkelig norskspråklig kompetanse for å støtte opp om barnets språk og utvikling. Departementet vil derfor lovfeste norskkrav for barnehageansatte og stille krav til alle som søker jobb i barnehagen fremover. Det er derfor sendt to forslag på høring;

  • Søkere må ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og A2 skriftlig.

  • Barnehageeier må vurdere om søkeren har tilfredsstillende norskferdigheter.

 

Stavanger kommune har allerede stilt krav om norsknivå B1 for de som søker jobb i kommunen, dersom de skal jobbe i brukerrettede stillinger.

 

Tilbud om norskkurs

I samarbeid med Johannes Læringssenter starter vi nå opp ny norskopplæring for fremmedspråklige i august 2018. Opplæringen vil foregå i Johannes Læringssenter sine lokaler.

 

Målgruppe

Ansatte som trenger norsk språkopplæring, fortrinnsvis assistenter og fagarbeidere.

 

Innhold i kurset

 

Undervisningen legges opp etter følgende opplegg:

Modul 1 (ca. 10 uker)

4 timers (45 min.) klasseromsundervisning fra kl. 12.15 – 15.30 pr. uke

4 timer med nettundervisning pr uke

 

Modul 2 (ca. 9 uker)

4 timers (45 min.) klasseromsundervisning fra kl. 12.15 - 15.30 pr. uke

4 timer med nettundervisning pr uke

 

Modul 3 (ca. 4 uker)
4 timer med nettundervisning pr uke. Prøveforberedende kurs med fokus på skriftlig produksjon

Kontaktinformasjon til de som arrangerer kurset:

bhetland@stavanger.kommune.noForutsetninger
Avtalt med leder
Produsert av
Berit Lie Hetland
Deltakere
Kurssted
Johannes læringssenter
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
75 av 80
Påmeldingsfrist
05.06.2019