- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om dette kurset

Målgruppe

Kontaktlærere på 4. trinn

Innhold
 • Informasjon om «Rett bok til rett barn»
 • Oversikt over nyere litteratur for barn
 • Drøftinger rundt rutiner for bruk av skolebiblioteket
 • Arbeid med fagtekster og hvordan vi gjør det på vår skole
 • Gjennomgang av kartlegging av lesevaner og -nivåer
 • Gjennomgang av Excel-skjema hvor man kan legge inn lesenivåene og få statistikk til for eksempel foreldremøte.
 • Informasjon om «Leser søker bok»
 • Informasjon fra Foreningen !les
 • Gjennomgang av Leserundersøkelsen og resultatene fra den
 • Besøk av ekstern foreleser som snakker om emner innenfor lesing/ lesemotivasjon
 • Diskusjon i grupper
 • Tips til forarbeid til Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn
 • Erfaringsdeling

Tid

Onsdagene 18.9.19 – 23.10.19 - 29.1.20 - 4.3.20 - 22.4.20

Alle ganger kl. 13.00 – 16.00

Sted

Brånås skole og en dag på besøk til Biblioteksentralen

Ansvarlige

Nina Bigum Udnesseter, lærerspesialist i lesing


Produsert av
PPA, Skedsmo kommune
Deltakere
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
07.09.2019