Colorful, Prashant Sharma, Pixabay

Nettverk for særskilt språkopplæring er for Migrasjonspedagogiskteam og morsmåls- og tospråklige faglærere i byområdene
Fana, Ytrebygda og Åsane i Bergen kommune.

Kurssted: Nøstegaten 58A, 1.etg.

Om dette kurset

På samlingene søker vi å finne svar på spørsmålene:
- Hvordan kan vi organisere særskilt språkopplæring til det beste for elevenes læring?
- Hvordan underviser vi for økt læringsutbytte for denne elevgruppen?
- Hvordan samarbeider vi om elevens læring?

 Det vil være innlegg, prosessarbeid og erfaringsdeling på samlingene.

Kurssted er på Etat for skole i Nøstegaten 58A i 1.etasje.

Forutsetninger
Jobber med særskilt språkopplæring i Bergen kommune.
Produsert av
Etat for skole, Bergen kommune
Deltakere
Tid fra - til
03.10.2019 kl.12.30-15.30
Tidsbruk
3 timer
Forventet innsats
Engasjement
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
16 av 62
Påmeldingsfrist
01.10.2019