Kompetanseplattformen KS Læring

I Horten kommune har vi som mål at vi skal ha kontinuerlig forbedring, og vi skal sørge for at alle ansatte har den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende og betryggende måte samtidig som vi utnytter ressursene våre best mulig.

Som leder har du et stort ansvar for å sørge for dette. Til å hjelpe deg i det arbeidet har vi som kjent innført KS-læring som et verktøy for deg og alle ansatte.


Dette verktøyet gir muligheter for gjennomgang av en rekke e-læringskurs, samtidig som vi oppretter arrangement (kurs med fremmøte), konferanser eller kurs hvor du både gjennomfører e-læring og har en oppmøtedel. Det gir samtidig deg som leder en mulighet for å følge opp dine ansattes kompetanseheving.

Forutsetninger
Kurset er for deg som er leder, eller som skal bistå kolleger med KS Læring
Produsert av
Horten kommune, HR
Kursansvarlig
Instruktører
Deltakere
Kurssted
Møterom Bøk
Tid fra - til
15.01.2020 kl 08:30 - 09:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
15 av 20