Velkommen til inspirasjonsforedrag


m/ Dag Ingvar Jacobsen

Aktuelle temaer vil være:

  • Organisasjonsendringer og endringsledelse
  • Ledelse av planlagt endring
  • Utfordringer og strategier ved endringer
  • Mangfold, fortolkning og reaksjoner ved endring

Forutsetninger
Kommunalsjefer, virksomhetsledere, avdelingsledere, hovedtillitsvalgte og aktuelle ressurspersoner
Produsert av
Kompetansesenteret Halen gård
Deltakere
Kurssted
Qality Hotel & Resort Skjærgården
Tid fra - til
03.12.2019 kl. 09:00-14:30
Tidsbruk
Antall timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
34 av 100
Påmeldingsfrist
29.11.2019