DiguT - Digitaliseringsutvalg Trøndelag

Digut Faggruppe

Om dette kurset

Kommentar: Dette er rene informasjonssider om DiguT. Du vil se at begrepet "kurs" vil gå igjen i mange sammenhenger hvor det egentlig ikke oppleves naturlig.

På disse sidene ligger det en del relativt statisk informasjon om DiguT. Faggrupper knyttet til Digut etableres løpende etter behov. Informasjon og erfaringsmateriale fra disse gruppene som har relevans for andre kommuner vil publiseres på de enkelte gruppenes "hjemmeområder" i en struktur under DiguT.


Fra prosjekt til drift fra 01.01.2017

Etableringsprosjektet 2015-2016 er avsluttet. Styringsgruppen, rådmannsutvalg og KS fylkesstyrer for begge Trøndelagsfylker har konkludert med at DiguT skal videreføres i drift.


Sist oppdatert
04.07.2017
Forutsetninger
Kurset krever ingen spesifikke forkunnskaper.
Produsert av
Asle Brustad
Kursansvarlig
Tidsbruk
Selvvalgt tidsforbruk.
Beregnet arbeidsmengde
Selvvalgt arbeidsmengde.
Læringsformat
Nettkurs