Region midtfyket Buskerud

REGIONALT FAGNETTVERK I KRLE (6-10) dag 2 - AVLYST PÅ GRUNN AV KORONA


Det inviteres til regionalt fagnettverk for lærere som underviser i KRLE på 6.–10. trinn, fredag 27.mars 2020 kl. 0900 – 1500 på Campus Ringerike.

Fagdagen er en del av den regionale satsingen Midtfylket Buskerud gjør i forbindelse med fagfornyelsen, og innføring av de nye kjerneelementene i de ulike fagene.

«De nye kjerneelementene i KRLE er:

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Endring: Både KRLE i grunnskolen og religion og etikk i videregående skal bli mer utforskende og elevene skal få mer øvelse i å reflektere og lære å ta andres perspektiv. Fagene vil ikke lenger struktureres etter «verdensreligionene». Det skal legges vekt på etisk refleksjon og at elevene skal lære å ta andres perspektiv. Føringen om at om lag halvparten av undervisningstiden i KRLE skal brukes på kristendomskunnskap ligger fast. Faget skal fremdeles hete Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk, forkortet KRLE.»


Lena Lybæk fra USN (Universitetet i Sørøst Norge) har det faglige ansvaret for dagen.

Tema: KRLE og fagfornyelsen

 • «Utforsking av religioner og livssyn» og «Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar»:

  • Arbeidsmåter i undervisningen: Eksempler og felles refleksjon.

  • Elevenes deltakelse og kritiske vurdering av arbeidsmetoder i faget.

 • Kjerneelementene «etisk refleksjon» og «å ta andres perspektiv»?

  • Kritisk tenkning, Filosofiske samtaler og rollespill inspirert av Augusto Boal

 • Dybdelæring, generelle ferdigheter og kjerneelementer:

  • Hvordan forstår vi kompetanse i KRLE?

  • Måloppnåelse og vurdering i KRLE

 • Medier og populærkultur

   

Lunsj: det serveres lunsj


Vel møtt til fagdag i Hønefoss!

Med vennlig hilsen

Lena Lybæk                                                                      Nils J. Olsen
USN                                                                                  Rådgiver Ringerike kommuneForutsetninger
Ingen
Produsert av
Ringerike kommune
Deltakere
Kurssted
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Tid fra - til
27.03.20 kl. 09:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
20 av 30
Påmeldingsfrist
12.03.2020