Folkehelseinstituttet har avholdt nettkurs om Korona og Covid-19 i sykehjem.  Dette kurset kan nå følges i ettertid. 

Målgrupper

Ansatte ved sykehjemmet.  Kan også være aktuelle for personer som jobber i andre institusjoner innen helse- og omsorg,, herunder boformer etc

Tema som omhandles i kurset:

  • Om nytt koronavirus og covid-19
  • Hvordan spres smitte?
  • Tiltak for å hindre smittespredning (inkl. bruk av beskyttelsesutstyr)
  • Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

Praktisk om kurset:

Kurset gjennomføres ved avspilling via Teams.  Da kurset er ett opptak av tidligere kurs vil det ikke være mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne.  Det er stilt en del spørsmål i forbindelse med den direkte visningen av kurset som kan være aktuelle. Linken til kurset vil du finne nedenfor.

Lenke til selve kurset: https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/nytt-koronavirus-og-covid-19-i-sykehjem--nettundervisning/

Her klikker du på linken "Det er bare å benytte denne linken til Teams".


Sist oppdatert
14.04.2020
Forutsetninger
Ansatte i Porsanger kommune
Produsert av
Folkehelseinstituttet (FHI)
Tidsbruk
Varighet ca 1,5 timer
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger