«Ny som leder i Bergen kommune» er en obligatorisk kursrekke for alle som blir ledere i Bergen kommune.

Kursrekken består egentlig av et forberedende nettkurs etterfulgt av tre dager fremmøtekurs.
På grunn av koronasituasjonen tilbyr vi nå de to første oppmøtedagene som fire 2-timers moduler gjennomført digitalt gjennom Skype. Deltaker må melde seg på hver modul for seg.

De fire modulene er:

  • Modul 1: Bergen kommune som organisasjon
  • Modul 2: Rammer for personalledelse 1
  • Modul 3: Rammer for personalledelse 2
  • Modul 4: Ledelse og deg som leder

Denne påmeldingen gjelder for Modul 1: Bergen kommune som organisasjon 8. juni 2020

Nettkurset "Leder i Bergen kommune" må gjennomføres i forkant av disse fire modulene.

NB! Dag 3 HMS for ledere er foreløpig ikke tilgjengelig digitalt

Målgruppe: Nye ledere ansatt i Bergen kommune
Læringsmål: Etter kurset skal du ha kunnskap om:
• Hva vil det si å være leder i Bergen kommune?
• Hva påvirker din hverdag som leder?
• Hva er viktig for organisasjonen og hva er viktig på ditt arbeidssted?

Kursbeskrivelse: Stikkord for refleksjonene er etikk og verdier, mestringsorientert ledelse, endringskrav, personalledelse, digitalisering og omstilling, kommunen som samfunnsaktør, inkludering og mangfold med mer.

Krav for å få kursrekken godkjent:
• Nettkurset "Leder i Bergen kommune" må være gjennomført (i forkant av modulene)
• Du må ha deltatt på alle fire modulene og kursdagen med tema HMS 

Fullført og godkjent kursrekke overføres automatisk til din CV i Kompetanseportalen.»

Gjennomføring via Skype:
Deltakerne melder seg på modulene via KS Læring. Informasjon om pålogging til "møterommet", vil deltaker finne på kurssiden etter at påmelding er gjort.
NB! Deltaker må teste at Skype fungerer teknisk forut for kursdagen. Både lyd og video bør være slått på. 


Avmeldingsfrist: 05.06.2020

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra
Forutsetninger
Nettkurset "Leder i Bergen kommune" må være fullført.
Produsert av
HR konsern, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Tid fra - til
08.06.2020 kl. 10:00-12:00
Forventet innsats
Aktiv deltakelse i refleksjongruppe
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 20
Påmeldingsfrist
04.06.2020