Vi ser temaet i lys av lederrollen og ansvar, krav til systematisk HMS, meldekultur og risikovurdering og øvrige krav/metoder som beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid §23A.

Om dette kurset

Målgruppe: ledere med personalansvar ansatt i Bergen kommune. Hovedverneombud og personalrådgivere oppfordres også til å melde seg på.

Kursbeskrivelse: 
Kurset setter søkelyset på:

  • bakgrunn for vold og trusler
  • forebygging
  • håndtering
  • oppfølging

Som en del av undervisning ser vi dagens tema i lys av lederrollen og ansvar, krav til systematisk HMS, meldekultur og risikovurdering og øvrige krav/metoder som beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid §23A. Kurset består av undervisning og diskusjon og er åpen for alle ledere uavhengig av tjenesteområder. 

Kurset består av undervisning og diskusjon og er åpen for alle ledere uavhengig av tjenesteområde.

Forelesere fra HR konsern og bedriftshelsetjenesten.

Fullført og godkjent kurs overføres automatisk  til din CV i "CV og kompetanse".

 Avmeldingsfrist: 24.09.2021, fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv.

Forutsetninger
Det er en fordel om nettkurset "Vold og trusler" er gjennomgått i forkant av kurset. Du finner lenke til nettkurset på infosiden i dette kurset.
Produsert av
HR konsern, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
Grand hotell Terminus, Bergen
Tid fra - til
28.09.201 kl. 08:30-15:00
Intern pris
900
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
2 av 50
Påmeldingsfrist
24.09.2021