Region midtfylket  Buskerud

Praktisk Workshop 2- Fagnettverk for 1. - 7. trinn

 

Tema:
Hvordan planlegge for skaperglede, engasjement og utforskertrang?

Tidspunkt: 
18. januar 2022
08. mars 2022
10. mai 2022

Alle dagene er samlingene fra kl. 1400 - 1600

Workshopen er for lærere som  underviser på 1. - 7. trinn.

Det er organisert som et digitalt sanntidswebinar, med for og mellomarbeid.

Webinaret foregår på Zoom, og alle deltagerne må være logget på med egen PC, nettbrett eller Chromebook.

Lenke til webinaret blir sendt til deltakerne ca en uke før webinaret.

Faglig ressurs fra Universitetet i Sørøst Norge (USN) – Aud Kjæret

Vel møtt 

 


Forutsetninger
Lærere på 1. - 7. trinn i Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike kommune
Produsert av
Ringerike kommune
Deltakere
Tid fra - til
18.01.2022kl. 14:00-16:00
08.03.2022kl. 14:00-16:00
10.05.2022kl. 14:00-16:00
Tidsbruk
Antall timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
48 av 250
Påmeldingsfrist
13.01.2022