Om kurset

Kurset gir godt grunnlag for å møte kommunens forpliktelse i henhold til Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kurset gir en innføring i sentrale tema innen øvelsesplanlegging og gjennomføring, og er rettet mot alle i kommunens organisasjon som har et ansvar knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvem passer kurset for
Kommunale ledere og ansatte med beredskapsansvar eller som har en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at deltakerne har gjennomført kurset «Beredskapsanalyse og beredskapsplan».

Læringsmål for kurset
Deltakerne vil gjennom dette kurset øke sin kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til hvorfor vi har beredskapsøvelser, hvordan man planlegger og gjennomfører ulike typer øvelser. Etter endt kurs skal deltagerne ha innsikt i gjeldende lov- og forskriftskrav og kjenne ulike metoder og verktøy. Deltagerne være i stand til å selv planlegge og gjennomføre enkle beredskapsøvelser som svarer på kommunens egne risikoforhold og ferdighetsnivå.

Undervisningsmetode
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, gjennomføring av praktiske øvelser.

Kursets innhold
Dag 1: Sentrale tema innen øvelsesplanlegging og -gjennomføring.

- Bakgrunn og behov (relevant lovverk, organisasjonens eget behov og kontinuerlig forbedringsarbeid)
- Forståelse av egne og eksterne aktørers behov, samvirke og nytten av å øve sammen
- Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging
- Øvelsesdirektiv
- Dreiebok

Dag 2: Praktisk planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser

- Forberedelser (valg av øvingsform, øvingsmål og direktiv, scenario og dreiebok, læring- og evalueringspunkter)
- Gjennomføring av beredskapsøvelse (gruppearbeid)
- Evaluering av beredskapsøvelse

Kursholdere
Kursholderne har lang og bred erfaring i planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser i offentlig sektor. Kursene avholdes av ansatte ved Samfunnssikkerhetens hus, eventuelt også med bidrag fra relevante eksterne aktører som forelesere.

Praktisk informasjon
Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager.
Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen. Oppmøte i foajéen i 1. etasje.
Antall deltakere: 6-12

Lunsj kl. 11-12, dekkes av den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakerne kan ha med seg matpakke eller kjøpe lunsj i kantinen i bygget, som har et godt og variert menyutvalg.

Husk å ta med PC til begge kursdager.

Avmeldingsfrist: 10.03.22
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig ved behov.

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 
E-post: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller britt.nymark@bergen.kommune.no



Produsert av
Samfunssikkerhetens hus, Bergen kommune
Kurssted
Rosenkrantz gate 3, Kursrom Bjørgvin
Tid fra - til
15.03.2022 kl. 09:00-15:00
16.03.2022 kl. 09:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
8 av 12
Påmeldingsfrist
13.03.2022