Dette kurset kan sees på som en fordypning i relasjonsledelse. Det er imidlertid ingen forutsetning å ha deltatt på kurset i relasjonsledelse.

Kjernekvadranten – en styrkebasert tilnærming til utvikling, endring og innsikt


Målgruppe: ledere i Bergen kommune

Læringsmål: innsikt i refleksjonsverktøyet Kjernekvadranten

Kursbeskrivelse: 
Med Kjernekvadranten får du innsikt i dine egne og andres styrker og utfordringer, slik at du kan velge en smartere tilnærming til ledelse, endringsarbeid og kulturbygging.

Kjernekvadranten er et enkelt men effektivt verktøy til selvinnsikt og til å jobbe med ledelse, utvikling og gruppefungering. Verktøyet har en grunnleggende positiv innretning, noe som gjør det enklere å gå inn i personlige og relasjonelle utfordringer. Modellen gir deg et kraftfullt språk for å hjelpe deg selv og andre i utviklingsarbeid.

Kjernekvadranten gir et rammeverk for å forstå sammenhengene mellom en persons kjernekvaliteter (styrker, talenter) og de tilhørende fallgruver, allergier og utfordringer. Ved å ta utgangpunkt i styrkene – det som fungerer godt – og vise hvordan en svakhet (fallgruven) alltid handler om et overforbruk av den bakenforliggende styrken (kjernekvaliteten) – blir det enklere å anerkjenne seg selv, godta kritikk og bli motivert til å utvikle nye sider (utfordringen), uten å tenke at risikoen er for stor (allergi).

I workshopen får du en innføring i verktøyet og muligheten til å teste det ut i praksis sammen med en veileder. For mer info, se Kjernekvadranten.no eller søk på Daniel Ofman.

Kurset Kjernekvadranten inkluderer nå også boken "Kjernekvadranten"av Daniel Ofman
- en bok som er en instruktiv og oversiktlig introduksjon til modellen som hjelper til å bruke metoden etterpå.

Fullført og godkjent kurs overføres automatisk til din CV i "CV og kompetanse".

Avmeldingsfrist: Onsdag 23.11.2022 (det er ikke mulig å melde seg ut f.o.m. denne dato).

Hvis kurset er fullt kan du sette deg opp venteliste ved å klikke på "gå til venteliste".

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
HR konsern, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
Grand hotell Terminus, Bergen
Tid fra - til
01.12.2022 kl. 09:00-15:00
Intern pris
1050
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 11
Påmeldingsfrist
28.11.2022