Marte Meo opplæring i barnehage - Nivå A Praktiker 


Nivå A: Godkjenning i å bruke kommunikasjonselementene i eget arbeid

Opplæringen foregår ved at deltakerne bringer med filmopptak av seg selv fra samspillsituasjoner i barnehagen. Opptakene danner grunnlag for å lære samspillsanalyse og bli kjent med grunnleggende elementer i utviklingsstøttende kommunikasjon. Du kan avslutte etter nivå A. Du vil ved godkjent tentamen få kursbevis og kan fortsette til nivå B.


Omfang: 30 timer, fordelt på 7 ganger

Tidsperiode: August 2022 – Desember 2022

Forkunnskap: Barnehagelærer, barne-ungdomsarbeider, assistent i barnehage.

Søknadsfrist: 15.juni-2022 - Begrenset antall plasser. Først til mølla-prinsippet

Kostnad: Kr 300

Kontaktinfo: eva-grande.ro@ou.trondheim.kommune.no


Rammer for Marte Meo Praktikeropplæring

Opplæringa foregår i gruppe på maks 8 deltakere.

Tid:

30 timer fordelt på 7 samlinger à 4 timer
Etter 30 timer avlegges en presentasjon til godkjenning nivå A – PRAKTIKER
Etter godkjent presentasjon kan en gå videre til kollegaveilederopplæring

Periode:

August 2022 til desember 2022.
Datoer for opplæringa blir gitt på første møte; august 2022.

Struktur:

Deltakerne har med film til hver gang. Individuell opplæring i gruppe.

Egeninnsats:

Deltakerne leser teori på egen hånd (teori deles ut på første samling)
Deltakerne må kunne bruke digitalt verktøy.
Deltakerne forbereder og tar med analyse av eget filmmateriale til hver samling

Opptakskrav:

Arbeider i barnehager i Trondheim. For å gå videre til kollegaveileder kreves høyskoleutdanning.Forutsetninger
Arbeider i barnehager i Trondheim. Barnehagelærer, barne-ungdomsarbeider, assistent i barnehage. For å gå videre til kollegaveileder kreves høyskoleutdanning.
Produsert av
Hallset barnehager, Trondheim kommune
Kurssted
02 ikke avklart
Tid fra - til
Datoer for opplæringa blir gitt på første møte; august 2022.
Tidsbruk
30 timer fordelt på 7 samlinger à 4 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
20 av 20
Påmeldingsfrist
15.06.2022