MØTEPLASS FOR KOORDINATORER 01.12.22 KL 13-15 PÅ BONTELABO 2, ROM "STATSRÅDEN"


Hvordan forstår vi barnekoordinatorrollen?


Målgruppe: Ansatte i Bergen kommune som ønsker mer informasjon om barnekoordinator.

Kursbeskrivelse: Barnekoordinator er en rettighet som trådte i kraft 1. august -22. Retten til barnekoordinator er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven (ny § 2-5 c) og Helse- og omsorgstjenesteloven (ny § 7-2a). Barnekoordinator utnevnes for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Formålet er å sikre mer sammenhengende og bedre koordinerte tjenester, samt bistå og avlaste foreldrene.

Avmeldingsfrist: 30.11.22

Kontaktinformasjon til kursarrangør: Kathrine.aasebo@bergen.kommune.no Gro. kristiansen@bergen.kommune.no


Produsert av
Koordinerende enhet, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
0 Kurssted ikke avgjort
Tid fra - til
01.12.2022 kl. 13:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
29 av 50
Påmeldingsfrist
30.11.2022