Smart - Dialogverktøy og personlige styrker


Dette er et praktisk rettet kurs hvor deltagerne får en innføring i, og praktiske erfaringer med, et dialogverktøy om styrker.

Verktøyet kan brukes i medarbeidersamtaler, i arbeid med lederutvikling og i prosesser i team og virksomhetsnivå for at ansatte skal lære seg å se, og sette ord på alt det som er bra hos hverandre.


Om dette kurset

Dialogverktøyet om personlige styrker er basert på et fagspråk om styrker utviklet av positiv psykologforskerne Seligman Peterson (2004). I dette kurset settes dette fagspråket inn i en dialogisk sammenheng, basert på en metodikk utviklet av Hauger (2007; 2008).

Deltagerne skal lære seg å bruke dette dialogverktøyet, og oppsummere og lære av de erfaringene de får gjennom utprøvingen.

Den første delen av kurset består av en instruksjonsvideo som viser gangen i en dialogprosess om personlige styrker, skritt for skritt. Videoen inneholder også et praktisk eksempel fra hvordan metoden er brukt i et barnevernsprosjekt i Re kommune. Vi får innblikk i hvordan to kolleger blir kjent med hverandres arbeidserfaringer på en ny måte, og deres tanker om den betydning bruk av dialogverktøyet har for arbeidet de utfører.

Kurset kan gjennomføres som et e-læringskurs alene. Læringsutbytte for deltagerne og for organisasjonen vil øke dersom man gjennomfører kurset sammen.

I forkant av kurset må dialogverktøyet om styrker bestilles på www.smartoppvekst.noSist oppdatert
22.11.2018
Forutsetninger
Bør ha tatt kurset "Smart oppvekst: Språk som fremmer inkludering"
Produsert av
KS BTV
Tidsbruk
Kurset går over tre trinn. Introduksjonskurset tar 30-45.minutter. Deretter skal det gjennomføres et utprøvingsarbeid (tar ca 1 time), og kurset avsluttes med en refleksjonsoppgave (ca 1 time).
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
1000 av 1000
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger