Du meldar deg no på passeringstest for tilsette og vikarar som har gjennomført kurset: "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter"

VIKTIG

Kurset i legemiddelhandtering vert oppdatert kvart år. Om du har gjennomført kurset tidlegare, og har gjennomført kurset på nytt., så vil du ikkje automatisk få nytt kursbevis med ny dato på. 
For å få lov til å gjennomføra passeringstesten MÅ du ha nytt kursbevis med dato ETTER 24.01.2023.

For å få dette gjer du som følgjer:

Logg inn i KS læring - og så trykker du på denne lenka: https://www.kslaring.no/mod/completionreset/view.php?id=188291 
D
eretter trykker du på "Tilbakestill aktivitetene" nedst på sida (Ei grå boks)

Deretter:

  1. Gjennomfør kurset "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter - Revidert 01/01 2021" - https://www.kslaring.no/course/info.php?id=13887
  2. Ha kursbeviset med deg (mobil eller papir, skjermbilete på mobil er ok)
  3. Meld deg på passeringstesten på den datoen og tidspunktet som passar deg.


For å kunne ta testen må du huske å ta med BankID, BankID på mobil, eller ditt kommunale ID kort dersom du har fått kort med chip.
NB: Møt opp seinast 15 minutt før testen startar.

IKKJE møt opp om du er sjuk.

Oppmøtestad:
Sjølve testen vert halden på Norheimsund gamle ungdomsskule, 2.etasje. 

VIKTIG: For å finna lokalet MÅ du gå inn på den enden av ungdomsskulen som vendar mot rådhuset. 

Døren er normalt merka med ei lapp som visar at passeringstesten vert avhalden der. Forsidebilete: Arek Socha fra Pixabay

Forutsetninger
Sjå kurset si framside
Produsert av
Pleie og omsorg
Kurssted
Kursrom - gml Nhs u.skule - redusert kapasitet
Tid fra - til
24.03.2023 kl 14.30-15.30
Tidsbruk
Inntil 1 time
Forventet innsats
Aktiv
Læringsformat
Arrangement