NB: Denne passeringstesten er bare for dei som jobbar i Kvam herad!
MERK: Ny oppmøtestad (info lenger nede)

********************************************************************************************************************************

Du meldar deg no på passeringstest for tilsette og vikarar som har gjennomført kurset: "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter"

VIKTIG

Kurset i legemiddelhandtering vert oppdatert kvart år. Om du har gjennomført kurset tidlegare, og har gjennomført kurset på nytt, så vil du ikkje automatisk få nytt kursbevis med ny dato på. 
For å få lov til å gjennomføra passeringstesten MÅ du ha nytt kursbevis med dato ETTER 24.01.2023.

For å få dette gjer du som følgjer:

Logg inn i KS læring - og så trykker du på denne lenka: https://www.kslaring.no/mod/completionreset/view.php?id=188291 
D
eretter trykker du på "Tilbakestill aktivitetene" nedst på sida (Ei grå boks)

Deretter:

  1. Gjennomfør kurset "Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter - Revidert 01/01 2021" - https://www.kslaring.no/course/info.php?id=13887
  2. Ha kursbeviset med deg (mobil eller papir, skjermbilete på mobil er ok)
  3. Meld deg på passeringstesten på den datoen og tidspunktet som passar deg.


For å kunne ta testen må du huske å ta med BankID, BankID på mobil, eller ditt kommunale ID kort dersom du har fått kort med chip.
NB: Møt opp seinast 15 minutt før testen startar.


NB: Ny oppmøtestad

Sjølve testen vert halden på den nye brannstasjonen, 2.etasje. 
Inngangen er på baksida. Døra kan vera låst når du kjem, men berre vent der, så kjem det nokon og låsar opp for deg. 

VIKTIG: Du har IKKJE lov å parkera på baksida av brannstasjonen, då desse plassane er reservert utrykningspersonell.
Lovleg parkering skjer ut mot fylkesvegen (ikkje framfor portane sjølvsagt), elles kan du parkera foran politistasjonen. 

Døren er normalt merka med ei lapp som visar at passeringstesten vert avhalden der. 


Forsidebilete: Arek Socha fra Pixabay

Forutsetninger
Sjå kurset si framside
Produsert av
Pleie og omsorg
Kurssted
Kursrom - gml Nhs u.skule - redusert kapasitet
Tid fra - til
26.05.2023 kl 14.00-15.00
Tidsbruk
Inntil 1 time
Forventet innsats
Aktiv
Læringsformat
Arrangement