Kort beskrivelse av kurset innhold.

Om dette kurset

Målgruppe: Medhjelper til leder og lønnsmedarbeider på arbeidssteder som bruker RS (Ressursstyring)

Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i daglig vedlikehold av RS Ajour.

Det vil bli gjennomgang av innstillinger i programmet,  daglig vedlikehold av ajour, vikarbooking og korrigering av avvik.

Saksbehandlere som skal genere lønn, gjennomfører kurset først, og får deretter individuell opplæring i generering av timelister for variabel lønn fra RS via vår brukerstøtte.


Produsert av
Ansattservice, Forvaltning HR systemer, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
13.06.2024 08:30-13:00
Intern pris
700
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
30 av 40
Påmeldingsfrist
13.06.2024