Lovpålagt grunnkurs i arbeidsmiljø for ledere, verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget.

  • Kurset gir en innføring i lov og forskrift.
  • Gjennomgang av verktøy og metoder for å lykkes med Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeidet.

Sammen skaper vi trygge og helsefremmende arbeidsplasser.

Om dette kurset

Lovpålagt grunnkurs - 3 dager plenumkurs og 2 dager e-læringskurs/inkludert mellomperiodeoppgave - som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i arbeidsmiljø og gir en generell innføring i Askøy kommunes systematiske HMS-arbeid.

Kurset er obligatorisk for

  • Alle verneombud
  • Alle ledere med personalansvar
  • Alle medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Ledere og verneombud fra samme arbeidsplass oppfordres til å gå på kurs sammen

Sted: Møllesalen i Strusshamn


Dag 1

Arbeidsmiljøloven

Interkontrollforskriften og roller i arbeidsmiljøet

HMS i Askøy kommune

Dag 2

Risikovurdering - vernerunde - handlingsplan - HMS avvik

Gruppearbeid (arbeidsplassens HMS)

​Kommunikasjon ​og samhandling

​Oppfølging av psykisk helse på arbeidsplassen

Dag 3

​Moduler i kvalitetssystemet

Presentasjonsrunde oppgaveløsing mellomperiodeoppgave

Forutsetninger
Leder, verneombud og medlemmer i AMU
Produsert av
HR-avdelingen, Askøy kommune
Kurssted
Møllesalen
Tid fra - til
4.4.2024 kl. 09:00-16:00
5.4.2024 kl. 09:00-16:00
14.5.2024 kl. 09:00-15:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
2 av 25
Påmeldingsfrist
28.03.2024