Nye kommuner og fylkeskommuner (KS)

I arbeidet med kommunesammenslåinger, planlegger og gjennomfører KS flere nyttige arrangementer og møteplasser. En viktig del av dette arbeidet foregår i samarbeid med KMD og de 4 hovedsammenslutningene rettet mot utviklingsarbeid i kommunene.

  • Kommunereform og regionreform
  • Overordnet planlegging og organisering
  • Arbeidsgiverområdet
  • Kommunikasjon og kulturbygging
  • Stabs- og støttefunksjoner
  • Digitalisering, utvikling og innovasjon
  • Eierskap og interkommunalt samarbeid
  • Lokaldemokrati
  • Fylkeskommuner

Om dette kurset


[[home_published]]
13.09.2018
Læringsformat