Ny personvernlovgivning - NYPE (KINS og KS)

25. mai 2018 får Norge ny personvernlov med bakgrunn i GDPR, her forkortet til NYPE. KS, KINS, Datatilsynet, Direktoratet for e-helse, Senter for IKT i utdanningen og Difi har gjennomført en kursrunde om NYPE for over 1000 ansatte i kommunal sektor fra november 2017 til mars 2018. I denne ressursen finner du som er personvernombud

  • Forum for personvernombud
  • Presentasjonene om GDPR/NYPE fra kursrunden
  • Korte animasjoner om informasjonssikkerhet fra KINS
Logo KS, Datatilsynet, Direktoratet for eHelse, Difi, Senter for IKT i Utdanningen, KINS

Om dette kurset


[[home_published]]
03.12.2018
Læringsformat