Tilgjengelige kurs

NavnSorter etter Navn Stigende
DatoSorter etter Dato Stigende
PlasserSorter etter Plasser Stigende
FristSorter etter Frist Stigende
KommuneSorter etter Kommune Stigende Stigende
KursstedSorter etter Kurssted Stigende
Sorter etter Stigende
01.12 - Kurs i personalmelding - Levekår01.12.20174122.11.2017Vis detaljer
04.12 - Kurs i personalmelding - barnehage04.12.20174829.11.2017Vis detaljer
06.12. - Oppfriskningskurs i Pulsen og Compilo for Levekår (etter lunsj)06.12.20171219.11.2017Vis detaljer
07.02. - Programmering i “barnehøyde” - del 1: Beebot07.02.20183001.02.2018Vis detaljer
07.03. - FBU, Inkludering og integrering07.03.20184306.03.2018Vis detaljer
07.12. - Delingskonferanse ToWe - et europeisk kompetansehevingsprosjekt for barnehageansatte 07.12.20176830.11.2017Vis detaljer
09.02 - Nyttårsledersamling for ledere og mellomledere i Oppvekst barn og unge - Ettermiddag09.02.20188604.01.2018Vis detaljer
09.02 - Nyttårsledersamling for ledere og mellomledere i Oppvekst barn og unge - Formiddag09.02.20187804.01.2018Vis detaljer
10-faktor (Bergen kommune)31.12.20501-Vis detaljer
11.01 og 12.01 - Seniorkurs11.01.2018803.01.2018Vis detaljer
13.12 - Fagdag om samlemani – Compulsive hoarding13.12.20171020.11.2017Vis detaljer
17.01. - Programmering i barnehøyde - del 2: Bluebot17.01.20182010.01.2018Vis detaljer
18.12. - Public 360 genrell saksbehandling18.12.20171211.12.2017Vis detaljer
20.02 - Modul 4 - kurs for instruktører som har lærling20.02.20182214.02.2018Vis detaljer
20.02. - FBU, Hva er likt og ulikt mellom norsk og andre språk?20.02.20184319.02.2018Vis detaljer
24.01 - Modul 1 for instruktører som har lærling24.01.20183317.01.2018Vis detaljer
24.11 - HMS dag for verneombud, virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og andre med HMS-oppgaver24.11.201711716.11.2017Vis detaljer
25.04 - Modul 3, kurs for instruktører som har lærlinger25.04.20183018.04.2018Vis detaljer
27.11 - Grunnkurs i livredning 27.11.20171327.11.2017Vis detaljer
27.11 - INSTRUKTØRER OG LEDERE som har lærlinger: "Med tillit som grunnmur"27.11.20175120.11.2017Vis detaljer
27.11 - Kurs i personalmelding - Skole27.11.20173022.11.2017Vis detaljer
28.11 - Aggresjonsmestringskurs28.11.2017015.11.2017Vis detaljer
29.11 - Barnevern: foreldrekonfliktsaker i barnevernet29.11.20176922.11.2017Vis detaljer
29.11 - Seminar om barnefattigdom og utsatte familier29.11.20172217.11.2017Vis detaljer
30.05 - ALLE LÆRLINGER OG INSTRUKTØRER: Avlsutningsmarkering for 2. års lærlinger30.05.201819015.05.2018Vis detaljer
30.11 - Aktiviteter med digitalt mikroskop i barnehagen30.11.20171623.11.2017Vis detaljer
30.11 - Kurs i mediehåndtering30.11.2017822.11.2017Vis detaljer
30.11. - Public 360 generell saksbehandling30.11.20171323.11.2017Vis detaljer
31.01. - FBU, Elever som er på 1. trinn: Tidlig innsats og tilpasset opplæring31.01.20184330.01.2018Vis detaljer
Basisledelse i Bergen kommune31.12.20501-Vis detaljer
BK TEST Barbro nettkurs 03.08.1731.12.20501-Vis detaljer
BK test Reidun nettkurs31.12.20171-Vis detaljer
Bk360 Hvordan utarbeide saksframlegg til byrådet, komitéer og bystyret31.01.2050--Vis detaljer
Bk360 Lederoppgaver31.12.2050--Vis detaljer
Bk360 Saksbehandling31.12.2050--Vis detaljer
Digital reiseregning Bergen kommune (under arbeid)31.12.20501-Vis detaljer
Digital selvbetjening - Egne opplysninger i Agresso HR (under arbeid)31.12.20501-Vis detaljer
Elektronisk arkivering og utsending av brev fra sikker sone i Bergen kommune31.12.20501-Vis detaljer
Etikk i Bergen kommune31.12.20501-Vis detaljer
HR-lederrapporter (Bergen kommune)31.12.20501-Vis detaljer
Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende 27.11.201727.11.201719906.11.2017Vis detaljer
Klart språk: Kommaquiz31.12.20501-Vis detaljer
Lederskolen høsten 2017 (kun dag 4)22.11.20171917.11.2017Vis detaljer
Motivasjonsseminar 201708.12.201711-Vis detaljer
Nyansatt i Bergen kommune31.12.2050--Vis detaljer
Oppfølgingsdag for ledere i programmet traumesensitive tjenster. 22.11.201722.11.20172405.11.2017Vis detaljer
Prioriteringshjelp i arbeidshverdagen31.12.20501-Vis detaljer
Problematisk bruk av rusmidler og spill i arbeidslivet - tiltak langtidsfravær 23.05.1823.05.20183911.05.2018Vis detaljer
Ressursregister på Web - Agresso HR (under arbeid)31.12.20501-Vis detaljer
Saksbehandlingskurs ved vedtak om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 921.11.20175-Vis detaljer
Slik sender du en henvendelse til Ergo og fysioterapitjensten31.12.20501-Vis detaljer

Det er flere kurs enn vist her som kan være av interesse.
Vennligst bruk søkemulighetene over for å avgrense søket.