Hvordan legge til ny Superbruker eller Kursoppretter

1. Åpne aktuell kommunekategori

2. Klikk på Tannhjul-ikonet oppe til høyre og Tildel roller:
Meny på kommunekategori

3. Klikk på rollen du ønsker å gi en bruker - enten Superbruker eller Kursoppretter. (De andre rollene er ikke i bruk enda).

4. Klikk i søkefeltet til høyre og skriv inn den aktuelle deltakerens navn. Søket starter automatisk etter hvert som du skriver.
NB: Det er bare registrerte brukere som kan søkes opp, men det er ikke begrenset til egen kommune.
Det er viktig å skrive navnet nøyaktig slik det er skrevet.

5. Klikk på Legg til og rollen er tildelt aktuell bruker.

Tips: Hvis det er vanskelig å finne en bruker, kan du prøve å velge "Let etter søketeksten hvor som helst i de viste feltene", som du finner nederst til venstre under Søkevalg. Da kan du også blant annet søke etter e-postdresse eller telefonnummer:

Søkevalg


Sist endret: fredag, 19. juni 2020, 19:59