Hvordan komme i gang?

Informasjonen du trengerKS bistår i å få kommunene implementert i KS Læring med den grad av integrasjoner og opplæring en måtte ha behov for. Siden kommunenes behov er svært forskjellige fra de minste til de største kommunene, har vi satt sammen pakker for å gi en bedre oversikt over integrasjons- og opplæringsmulighetene som finnes. Det er kostnader forbundet med de ulike alternativene, og dette må hver kommune betale selv.


Ta kontakt med KS for å melde behov for å komme i gang. Du kommer i kontakt ved:

  • Tlf: 99 26 95 42
  • E-post: kslaering@ks.no

 

KS oppretter da et implementeringsprosjekt med din kommune/fylkeskommune.

I hovedsak går vi fram slik:

  • Vi kartlegger hva dere har behov for.
  • Vi oppretter et område på KS Læring for dere.
  • Vi oppretter 10 administrator-brukere og 10 test-brukere dere trenger for å administrere og teste egen del av løsningen.
  • Vi importerer brukerne fra tilsendt regneark. (Unntak for Dossier, hvor dette skjer automatisk.)
  • Vi importerer arbeidssteder og jobbroller dere måtte ha på brukerne.
  • Vi setter opp et webinar hvor løsningen vi har satt opp gjennomgås for å få dere raskt i gang.
  • Vi holder administrator- og kursutviklerkurs for dere om dere har behov for dette.


På de neste sidene kan du lese om valgene dere har pr. i dag.


Sist endret: mandag, 11 april 2016, 11:11