Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
KS Læring retningslinjer Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Sammendrag av retningslinjer for KS Læring

 • Personvern og personopplysninger
 • Mindreårige
 • Hva samles?
 • Hvordan brukes denne informasjonen?
 • Hvem kan jeg kontakte?
 • Hvem deles dataene mine med?
 • Hvor lenge lagres dataene mine?
 • Hvordan trekker jeg mitt samtykke til KS for å lagre og behandle mine personlige data?
 • Hvordan ber jeg om at mine personlige data blir korrigert eller slettet?
 • Hvordan ber jeg om en registrering av alle mine personlige data som er samlet?

Alle brukervilkårene

KS Læring retningslinjer

Personvern og personopplysninger

I KS Læring tar vi ditt personvern veldig alvorlig. For å gi tilgang til tjenesten må vi samle inn og lagre noen personlige opplysninger om deg.

Mindreårige

Personer under 16 år har ikke lov til å få tilgang til tjenestene som tilbys av https://kslaring.no/. Ved å godta denne personvernpolicyen bekrefter du også at du er 16 år eller eldre.

Hva samles?

Grunnleggende profilinformasjon, inkludert ditt fulle navn og e-postadresse, er samlet når du oppretter din konto eller når arbeidsgiver oppretter konto for deg. Når du bruker nettstedet, blir også informasjon om brukere, kurs, aktiviteter og ressurser du samhandler med, lagret og knyttet til profilinformasjonen din.

Hvordan brukes denne informasjonen?

Denne informasjonen brukes til å gi deg tilgang til ressursene på https://kslaring.no/. Arbeidsgiver kan få informasjon ved påmelding til kurs, og kan ta ut oversikter over hvem som har deltatt på hvilke kurs. I tillegg til arbeidsgiver kan statistisk informasjon om bruken av nettstedet brukes til å forbedre nettstedet og tjenestene som tilbys på https://kslaring.no/ nettstedet.

Hvem kan jeg kontakte?

Spørsmål om personvern og personopplysninger rettes til organisasjonens personvernombud eller gjennom din arbeidsgiver.

Hvem deles dataene mine med?

Når du melder deg på kurs og arrangementer, kan vi be deg registrere navn, organisasjon, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturareferanse. Disse opplysningene, i tillegg til påmeldte og gjennomførte kurs, brukes i rapporter som arbeidsgiver har tilgang til. Navn, e-post, arbeidssted og fullførtdato vises i tillegg på deltakerlister og er tilgjengelig for andre som er påmeldt samme kurs.

Det er inngått avtale med følgende underleverandører:

 • Kommuneforlaget AS for drift av applikasjonen KS Læring. Kommuneforlaget har databehandleravtale med sin underleverandør Amazon. Datalagringen foregår innenfor EU/EØS, og personopplysningene vil ikke bli overført utenfor EU/EØS.
 • Catalyst IT Europe Limited for utvikling av applikasjonen KS Læring.
 • Kommuneforlaget AS for brukerstøtte til KS Læring.
 • Difi for bruk av ID-porten til innlogging i KS Læring.
 • Telemark kompetanse AS for spredning av KS Læring.

For å gi tilgang til LTI-innhold (Learning Tools Interoperability) levert av eksterne portaler KS eller din arbeidsgiver har avtale med, kan vi dele din grunnleggende profilinformasjon med disse firmaene. Personvernombud hos firmaet finnes på hjemmesiden til firmaet. Personvernreglene for firmaene er tilgjengelig på hjemmesiden til disse. For å beskytte ditt privatliv skal KS eller din arbeidsgiver ha inngått databehandleravtale med firmaene som tilbyr kurs på ekstern portal. Vilkårene i en slik avtale er tilgjengelig fra KS eller din arbeidsgiver.

Hvor lenge lagres dataene mine?

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for arbeidsgiver å følge opp din eller organisasjonens kompetanseutvikling Eventuelt nye arbeidsgivere, som også bruker KS læring, kan få tilgang til oversikter over kurs du har tatt eller meldt deg på tidligere. Det vil derfor i utgangspunktet ikke være en tidsbegrensning på hvor lenge opplysningene om deg lagres.

Dersom du selv har opprettet profilen i KS læring, må du selv deaktivere den hvis du ikke lenger skal bruke systemet.

Hvordan trekker jeg mitt samtykke til KS for å lagre og behandle mine personlige data?

I utgangspunktet kan du ikke be om å få slettet personopplysningene dine i KS læring, så lenge du er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Arbeidsgivers plikt og rett til opplysninger omkring opplæring går foran retten til å bli glemt. Vi vil oppbevare personopplysningene dine også etter at arbeidsforholdet opphører, blant annet for at profilen din vil være tilgjengelig for ny arbeidsgiver dersom du skulle skifte jobb. Dersom det skulle være spesielle grunner til at du ønsker dataene dine slettet i KS læring, ta kontakt med arbeidsgiveren din. Begrunnelse for ønsket om sletting må oppgis.

Hvordan ber jeg om at mine personlige data blir korrigert eller slettet?

Du kan korrigere din grunnleggende profilinformasjon ved å logge deg på https://kslaring.no/ og redigere din egen profil. Hvis du har spørsmål, eller vil at andre data skal korrigeres eller slettes, send en e-post til personvern@kslaring.no. Dersom arbeidsgiver har opprettet profilen for deg, kan det hende at det kun er noen av opplysningene som kan korrigeres direkte i KS læring. Da må du ta kontakt med arbeidsgiver for å få korrigert dataene.

Hvordan ber jeg om en registrering av alle mine personlige data som er samlet?

Du kan be om en oversikt over alle personopplysninger knyttet til deg som er innsamlet i samsvar med disse personvernreglene. For å gjøre det, vennligst send en e-post til personvern@kslaring.no.