Dekorativt bilde med tema digital kompetanse i Trondheim kommuneTrondheim kommune har et stort og økende kompetanseutviklingsbehov, og det investeres betydelige ressurser i kompetanseutvikling både sentralt og lokalt på enhetene på tvers av kommunens ca 15 000 medarbeidere.

KS Læring er Trondheim kommunes kursadministrasjonssystem


På kurset gjennomgås sikkerhetsarbeid, brannvernlederrollen, lover og forskrifter, brannverndokumentasjon, brannfysikk og slokketeori, brannårsaker og risik- og sårbarhetsanalyse.
Hensikten med kurset er å øke sikkerheten i Trondheim kommunes bygninger. Alle som har ansvar og sentrale oppgaver innenfor sikkerhet og brannvernarbeid i våre bygg, skal ha godkjent opplæring


Målgruppe: Enhetsledere, brannvernledere, driftsoperatører, prosjek

Sted: Leangen kurs- og konferansesenter, Arkitekt Ebbells veg 2


På kurset gjennomgås sikkerhetsarbeid, brannvernlederrollen, lover og forskrifter, brannverndokumentasjon, brannfysikk og slokketeori, brannårsaker og risik- og sårbarhetsanalyse.
Hensikten med kurset er å øke sikkerheten i Trondheim kommunes bygninger. Alle som har ansvar og sentrale oppgaver innenfor sikkerhet og brannvernarbeid i våre bygg, skal ha godkjent opplæring


Målgruppe: Enhetsledere, brannvernledere, driftsoperatører, prosjek

Sted: Leangen kurs- og konferansesenter, Arkitekt Ebbells veg 2


På kurset gjennomgås sikkerhetsarbeid, brannvernlederrollen, lover og forskrifter, brannverndokumentasjon, brannfysikk og slokketeori, brannårsaker og risik- og sårbarhetsanalyse


Det vil bli servering av lunsj og forfriskninger. Gi beskjed til kursansvarlig om evt. matintoleranse eller allergier.


Om dette kurset

Hensikten med kurset er å øke sikkerheten i Trondheim kommunes bygninger. Alle som har ansvar og sentrale oppgaver innenfor sikkerhet og brannvernarbeid i våre bygg, skal ha godkjent opplæring.


Program 19.11.2019