Bryggerekka - TrondheimTrondheim kommune har et stort og økende kompetanseutviklingsbehov, og det investeres betydelige ressurser i kompetanseutvikling både sentralt og lokalt på enhetene på tvers av kommunens ca 13 000 medarbeidere.

TK Læring er Trondheim kommunes nye kursadministrasjonssystemet

Her kan vi administrere kurspåmeldinger og legge ut kursmateriell i form av for eksempel ulike typer e-læring.