E-læringskurs for tilsette i Sula kommune


profil

Dette kurset er for nytilsette i kommunen. Kurset er ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje ein nytilsett ein god start i arbeidet i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innleiing
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerheit
Del 4 - Hovudtillitsvalde og hovedverneombod