Nyansattkurs for ansatte i Rollag kommune. 

Om dette kurset

Rollag kommunevåpen illustrasjon


Dette e-læringskurset skal gi  nyansatte i Rollag kommune noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i kommunen.  

Målgruppa for kurset er alle nyansatte i kommunen. Kurset passer også som basis for nyansatte ledere.

Nyansattkurset består av 3 deler med i alt 7 leksjoner. Du vil bruke mellom 1-2 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskape