Dette kurset gir opplæring og veiledning om bruk av Agresso

Om dette kurset

Kurset er rettet mot alle ansatte som bruker Agresso i løpet av sine arbeidsoppgaver. 

Kurset inneholder lesestoff og videoer om følgende temaer:

- ansatt rapporter

- attestering

- bestilling

- reiseregninger

- økonomi rapporter