Velkommen til kurssidene til Rollag kommune!


Her publiserer vi kurs og arrangementer som Rollag kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager og seminarer . 

Lokal superbruker:
Lars Petersen (lars.petersen@rollag.kommune.no)

Under ser du også lokale og nasjonale nettkurs vi ønsker at ansatte i kommunen skal ta.  


Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)

Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer.
Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.Grunnkurs i HMS

Dette kurset er laget for Verneombud i kommunal sektor. Målet er å gi  innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet.


Innsyn - opplæring i Offentleglova

Kurset gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktisere meroffentlighet og håndtere innsynskrav. Du får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse.Strategisk Kompetanseledelse, Kursrekke 2017

Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Dette er en kursrekke på tre samlinger våren 2017. Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i KongsbergregionenKurs i Legemiddelhåndtering

Dette medisinhåndteringskurset inneholder pensumet som må gjennomgås av helsefagarbeidere for å få bemyndigelse til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten. Pensumet består av ulike læringsobjekter, deriblant animasjoner og videoer som krever Internett-tilkobling og dermed også tilgang til lyd og video


Nyansattkurs for ansatte i Rollag kommune. 

Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurset i Rollag kommune