Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Nyansattkurs for ansatte i Rollag kommune. 

Om dette kurset

Rollag kommunevåpen illustrasjon


Dette e-læringskurset skal gi  nyansatte i Rollag kommune noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i kommunen.  

Målgruppa for kurset er alle nyansatte i kommunen. Kurset passer også som basis for nyansatte ledere.

Nyansattkurset består av 3 deler med i alt 7 leksjoner. Du vil bruke mellom 1-2 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskape