Permisjon banner


En kort opplæring om lov- og avtaleverk rundt permisjon for å sikre god behandling av permisjonssøknader

Om dette kurset

Permisjon er styrt av lovverk, avtaleverk og ikke minst Rollag kommunes eget permisjonsreglement. Med så mange 'verk' til å ta i betraktning, kan det være utfordrende å ha oversikt på hva man kan søke på og samtidig sikre tidsnok og lik behandling av søknader på tvers av kommunen. Dette kurset tilbyr en kort gjennomgang de forskjellige regelverk, sortert etter temaer, til å enkelgjøre søknadsprosess og gi et godt grunnlag til vurderingen.


Her skriver man en kort beskrivelse av kurset.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Her skriver man en kort beskrivelse av kurset.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Nyansattkurs for ansatte i Rollag kommune. 

Om dette kurset

Rollag kommunevåpen illustrasjon


Dette e-læringskurset skal gi  nyansatte i Rollag kommune noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i kommunen.  

Målgruppa for kurset er alle nyansatte i kommunen. Kurset passer også som basis for nyansatte ledere.

Nyansattkurset består av 3 deler med i alt 7 leksjoner. Du vil bruke mellom 1-2 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskape