Kurs utarbeidet og/eller arrangert av Levanger kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Levanger kommune arrangerer. Foreløpig har Levanger kommune bare tilrettelagt for rene e-læringskurs. Etter hvert vil KS Læring også brukes for klasseromsundervisning/arrangementer.

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" osv. 

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine.

Anbefaling: Skriv
Levanger bak søkeordet ditt for å begrense treffet.

Levangersundet
Dette kurset skal alle nyansatte i kommunen gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.


Om dette kurset


Kursets oppbygning

Kurset er delt inn i 3 deler med i alt 9 leksjoner. 

DEL 1: Innledning, organisering, visjon, verdier og mål

DEL 2: Retningslinjer og reglement, HMS, taushetsplikt

DEL 3: Informasjonssikkerhet og brukt av datautstyr, personopplysninger og personvern


Kursbevis

For å få anledning til å skrive ut kursbevis, må du ha fullført alle leksjonene og gjennomført passeringstesten. Når du har fullført kurset med godkjent resultat (80 % riktig), kan du hente ut et kursbevis ved å klikke på tilhørende lenke. Kursbeviset kan du vise til din leder. Din leder har i tillegg mulighet for å se om du har gjennomført kurset i KS Læring.


Spørsmål til gjennomføringen

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din. 


Klikk på "gå til påmelding" og deretter på fanen "Innhold" øverst til venstre for å starte kurset.