asbest

Målgruppe​
  • Alle vaktmestre, fagarbeidere og verneombud som jobber ved enheter som har arbeidsoppgaver knyttet opp mot teknisk/drift/vedlikehold/vann og avløp​
  • Alle bestillere av oppdrag der det skal gjennomføres inngrep i bygningsmasse fra før 1985 som kan inneholde asbest​

Hensikten med kurset

Forebygge eventuelle skader​


Kursets innhold

Kurset gir kjennskap til og kunnskap om asbest i bygningsmasse og vann- og avløpsrør​


Kvalifiseringskrav

Bestått passeringstest


Kurset er beregnet på nye medarbeider i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig opplæringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som nyansatt i Sarpsborg kommune.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 - Avslutning