Veikart 2023


Brukerrådet har jobbet med forslag til veikart siden slutten av september 2022, og forslag til veikart ble besluttet på brukerrådsmøte 26. januar 2023.

Veikartet er delt opp mellom den type arbeid som krever utviklerkonpetanse (systemutvikling) og det som ikke i første omgang krever utviklerkompetanse. Dette kan for eksepel dreie seg om konfigurasjoner i løsningen, kartlegging av brukerbehov, søknad om tilskudd, og mye mer.

For mer detaljert beskrivelse av elementene i veikartet anbefales det at dere leser Brukerrådets referat fra 26. januar 2023, og presentasjonen for brukerrådsmøtet 26. januar 2023.


Sist endret: tirsdag, 28. februar 2023, 11:24