Kurset er utvikla av Bergen kommune, men kan brukast av tilsette i alle kommunar og fylkeskommunar.

Alle illustrasjonar er laga av André Myrlønn.

Nettkurset vil vere av interesse for alle som risikerar å oppleve vald og trugsmål i sin arbeidssituasjon, enten du er leiar eller medarbeidar og uansett tenesteområde.

Tema som vert presentert er og eigna til diskusjon i grupper, t.d. i samband med avdelingsmøte og intern opplæring på tenestestaden.
Til slutt i kurset vil du finne ulike ressursar som kan brukast i den samanhang.

Læringsmål: 

Etter fullført kurs skal du vere i stand til:

  • å skildre årsaker til vald og trugsmål
  • å førebygge slike hendingar og
  • å kunne meistre i større grad dersom du opplever vald og trugsmål

Om dette kurset