Kort beskrivelse av kurset innhold.

Om dette kurset


Målgruppe: xxxxxx (f.eks. ledere) ansatt i Bergen kommune

Læringsmål: Etter kurset skal du xxxxxxx

Kursbeskrivelse: Gi en god beskrivelse av kurset her. 

Avmeldingsfrist: xx.xx.xx
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fraKontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:fornavn.etternavn@bergen.kommune.no


asSkriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.


Kurset gjelder for saksbehandlere i Bergen kommune som skal registrere og kvalitetssikre ansettelser/arbeidsavtaler, registrere og kvalitetssikre fast/variabel lønn og registrere og kvalitetssikre fravær , permisjoner m.m i UBW HR.

Om dette kurset


Målgruppe: Personal/lønn saksbehandlere i Bergen kommune som skal registrere arbeidsavtale m.m i UBW HR.

Læringsmål: Etter kurset skal du ha fått en grunnleggende opplæring av registrering av arbeidsavtaler m.m. i UBW HR.

Kursbeskrivelse: Kurset er forbeholdt enheter som har startet opp med registrering i UBW HR. Det gir en grunnleggende opplæring for saksbehandlere som skal opprette arbeidsavtaler, registrere fast/variabel lønn, fravær og permisjoner i UBW HR.

  • UBW HR Web - Ressursinformasjon, arbeidsavtale/ansettelse, arbeidsflyt, korrigeringer/endringer m.m.
  • UBW HR Desktop - Ressursregisteret, arbeidsavtale/ansettelse, arbeidsflyt, simulering av lønn, permisjoner, fravær, ferie,variabel lønn, pensjonskassetilhørighet, ressurser med flere ansettelser, sluttoppgjør m.m.
  • Spørringer og rapporter i UBW HR - begreper, konteringselementer m.m.
Påloggingsid, passord o.l blir utdelt på kurset.

Avmeldingsfrist: 02.09.16
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør:   Kursadministrasjon-UBWHR@bergen.kommune.no