Fyll inn ingress, kurssammendrag her.


Kurset gjelder for saksbehandlere i Bergen kommune som skal registrere og kvalitetssikre ansettelser/arbeidsavtaler, registrere og kvalitetssikre fast/variabel lønn og registrere og kvalitetssikre fravær , permisjoner m.m i UBW HR.