Tilgjengelighetserklæring nettsted: KS Læring

Universell utforming i KS Læring

  Det er flere parter som må jobbe godt sammen for at alle kurs er universelt utformet i KS Læring:

 • Systemutvikler: KS Læring er en portal for kursproduksjon og kursgjennomføring, for kommuner og fylkeskommuner basert på Moodle LMS. Moodle har en egen tilgjengelighetserklæring, som du kan lese her
 • Systemansvarlig: KS Læring har egenutviklede koder, i tillegg til Moodles kodebase. Dette har betydning for etterfølgelse av WCAG- kravene. KS tar ansvar for å tilpasse kursverktøyet KS Læring til kravene, samt å gi veiledning til sine kunder (kommuner og fylkeskommuner) om hvordan å følge WCAG-kravene i kurs de eier og utvikler.
 • Innholdsprodusent: KS Læring er en portal der kundene eier kurs og innhold som ligger under deres kurskatalog. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner legger ut kursinnhold som er i samsvar med kravene om universell utforming.  For informasjon om krav om universell utforming til offentlige virksomheter vises til nettsiden til Tilsynet for universell utforming av ikt (uutilsynet.no).      
 Dersom kommunene har laget en tilgjengelighetserklæring for KS Læring, skal det være mulig å finne den her

Disse prinsippene følger vi

 • Mulig å legge inn tekst på videoer. KS Læring støtter opplasting av VTT-filer for teksting av videoer
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din
 • Innhold er presentert i meningsfylt rekkefølge 
 • Mulig å lage kursinnhold som ikke utelukkende bygger på farge
 • Mulig for brukere å stoppe eller pause lyd som starter automatisk
 • Tekst kan endres til 200% uten tap av innhold eller funksjon
 • Innhold skal kunne endres til 400% størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet
 • Ingen utilsiktede såkalte tastaturfeller
 • Tydelig formål med lenker
 • I tillegg viser vi til Moodle sin side for universell utforming, som du kan lese her

Dette jobber vi med

Tjenesten er under kontinuerlig utvikling. For alle avvik som vi har funnet under testing, er det opprettet sak om endringsbehov som er levert våre utviklere. Etter hvert som dette er fikset vil vi oppdatere dette dokumentet, samt sjekklisten.

 • oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker
 • oppfylle kravene til å lese opp innholdet med skjermlesere
 • visning av ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut
 • informasjon til innholdsleverandører i KS Læring, om videoer med lyd i forhold til teksting og/eller beskrivende tekst
 • informasjon til innholdsleverandører om å følge kravene ved opprettelse av nye kurs

Mer informasjon om hvordan vi jobber med å oppfylle WCAG-kravene finner du i vår sjekkliste. Sjekklisten finner du her, og oppdateres etter hvert som vi forbedrer nettsiden.  


Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Si gjerne fra om det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.
Send oss en e-post: kslaring@ks.no

Gjelder henvendelsen konkrete kurs og tilhørende innhold? Ta kontakt med kursansvarlig som du finner på det aktuelle kursets forside

Ta kontakt med kommunen hvis du trenger mer informasjon om hvordan kommunen jobber med universell utforming. 


Vil du lære mer om universell utforming?

Ta dette kurset som Difi har lagetSist endret: fredag, 27. januar 2023, 17:29